пшеница
слънчоглед
царевица
пшеница
Стимулаторен  продукт
Пшеница - снимки
Ечемик - снимки
За контакти

                    
           
                     Русский

Deutsch

                     English
Пшеница засята на 24.10.2012 год.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
ще се прибавят периодично нови снимки    пшеница - стимулатор
25. В ляво третирана със стимулаторния продукт пшеница, а в дясно на не третирана  със стимулаторния продукт пшеница (снимка - 12.12.2012 год.)


пшеница - стимулатор
26. Третирана със стимулаторния продукт пшеница ( снимка - 12.12.2012 год.).


пшеница - стимулатор
27. Не третирана със стимулаторния продукт пшеница (снимка - 12.12.2012 год.).пшеница - стимулатор
28. В ляво третирана със стимулаторния продукт пшеница, а в дясно на не третирана  със стимулаторния продукт пшеница (снимка на произволно взети образци - 12.12.2012 год.)


пшеница - стимулатор
29. Третирана със стимулаторния продукт пшеница ( снимка - 12.12.2012 год.).


пшеница - стимулатор
30. Не третирана със стимулаторния продукт пшеница (снимка - 12.12.2012 год.).


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
ще се прибавят периодично нови снимки

23.07.2012 год.